Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY 2020

NABÓR DO SŁUŻBY STYCZEŃ 2020

Protokół końcowy

Protokół z VI etapu

Protokół z V etapu

Protokół z IV etapu

Protokół z III etapu

Protokół z II etapu

Protokół z I etapu

Oświadczenie nr 4

Zaświadczenie

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 1

Ogłoszenie o naborze

NABÓR DO SŁUŻBY GRUDZIEŃ 2019

Protokół końcowy

Protokół z IV etapu

Protokół z V etapu

Protokół z IV etapu

Protokół z III etapu

Protokół z II etapu

Protokół z I etapu

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 1

Ogłoszenie naboru

NABÓR DO SŁUŻBY PAŹDZIERNIK 2019

Protokół końcowy

Protokół z VI etapu

Protokół z V etapu

Protokół z IV etapu

Protokół z III etapu

Protokół z II etapu

Protokół za I etapu

Oświadczenie_zał.4

Oświadczenie _zał.3

Oświadczenie_zał. 2

Oświadczenie_ zał. 1

Ogłoszenie o naborze

 

 

NABÓR DO SŁUŻBY WRZESIEŃ 2019

Protokół końcowy

Protokół z IV etapu

Protokół z III etapu naboru

Protokół z II etapu naboru

Protokół z I naboru

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

 

NABÓR DO SŁUŻBY MARZEC

Protokół końcowy

Protokół VI etap

04.04.2019- Protokół V etap

02.04.2019r.- Protokół IV etap

29.03.2019- Protokół III etap

27.03.2019-Protokół II etap

25.03.2019- Protokół I etap

Oświadczenie- załącznik nr 4

Oświadczenie- załącznik nr 3

Oświadczenie- załącznik nr 2

Oświadczenie załącznik nr 1

08.03.2019-Ogłoszenie naboru

NABÓR DO SŁUŻBY STYCZEŃ

12.02.2019 Protokół końcowy

11.02.2019 Protokół IV etap

06.02.2019 Protokół V etap

04.02.2019 Protokół IV etap

31.01.2019 Protokół III etap

29.01.2019 Protokół II etap

25.01.2019 Protokół I etap

Ogłoszenie naboru

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ- SIERPIEŃ 2018

Protokół końcowy 17.09.2018r.

Protokół VI etap 17.09.2018r.

Protokół nr 5 12.09.2018r.

Protokół IV etap 11.09.2018r.

Protokół z III etapu 06.09.2018

Protokół II etap 05.09.2018

Protokół z I etapu naboru 03.09.2018r.

Ogłoszenie zmiana harmonogramu

Załącznik nr 4- Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń

Załącznik nr 3- Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 2- Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie o naborze do służby

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ- marzec 2018

Protokół w związku z zakończeniem naboru do służby w KP PSP Szamotuły

Protokół IV etap-rozmowa kwalifikacyjna 13.04.2018r.

Protokół III etap- test wiedzy 10.04.2018

Zarządzenie 3-2018 z dnia 10.04.2018

Protokół II etap cz.3 pływanie i bieg na 50 m i 1000 m

Protokół etap II cz. 2, podciąganie się na drążku i próba wysokościowa

Protokół II etap- test harwardzki 28.03.2018

Protokół z naboru I etap- 26.03.2018r.

Ogłoszenie o naborze do służby

Załącznik nr 1- Oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Załącznik nr 3- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe

Załącznik nr 4- Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników

Załącznik nr 4- Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników

Załącznik nr 5- Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 6- Oświadczenie o niewnoszeniu roszczeń

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ-  styczeń 2018

 

Protokół dodatkowy 30.04.2018

Protokół końcowy

Protokół IV etap- rozmowa kwalifikacyjna

Protokół III etap- test wiedzy

Protokół II etap część 3- pływanie i bieg na 50 i 1000 m

Protokół   II etap podciąganie na drążku i próba wysokościowa

Protokół II etap- zmodyfikowana próba wydolnościowa

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego- etap I ocena złożonych dokumentów w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym

Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik nr 1-Oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe

Załącznik nr 4- Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników

Załącznik nr 5- Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 6- Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE STARSZY RATOWNIK- KIEROWCA 2017

Protokół z zakończenia naboru

Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 12.10.2017r.

Protokół- V etap- test wiedzy

Protokół IV etap- pływanie, drążek, próba wysokościowa

Protokół III etap- bieg na dystansie 50 m i 1000 m

Protokół komisji kwalifikacyjnej- zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą Harward 28.09.2017r.

Protokół komisji kwalifikacyjnej z I etapu- ocena złożonych dokumentów 

Ogłoszenie o naborze do służby

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wyników

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie o nie wnoszeniu przez kandydata roszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego