Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA PSP W SZAMOTUŁACH

 

 

 Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej:   kpt. mgr inż. Marcin Kina

 

 

 

Z- ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej: kpt. mgr Wiesław Działo