Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

 W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)            sekcja kontrolno-rozpoznawcza,                                                  PZ                        

2)            sekcja kwatermistrzowsko-techniczna,                                       PT                        

3)            samodzielne stanowisko pracy ds.  finansów,                           PF            

4)            sekcja organizacyjno-kadrowa,                                                    PO         

5)            Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,                                                PJRG

6)            wydział operacyjny,                                                                         PR

 

Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)            samodzielne stanowisko pracy ds.  finansów;

2)            sekcja organizacyjno-kadrowa;

3)            sekcja kwatermistrzowsko-techniczna;

4)            sekcja kontrolno-rozpoznawcza;

 

Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

1)            Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza;

2)            wydział operacyjny;

 

Sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych realizowane są przez  pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej funkcjonuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP.