Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

Wszystkie sprawy obywateli załatwiane są zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przez pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w dni powszednie, od godziny 7.30 do 15.30.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, w poniedziałki, w godzinach od 15.30 do 16.30 w budynku komendy w pokoju nr 10.

 

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działający jako organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa wielkopolskiego.


Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów (w siedzibie KG PSP - ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa) w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu - poniedziałek w godzinach 15.00-17.00.