Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Komendant Powiatowy.

Majątek KP PSP w Szamotułach składa się ze środków trwałych o wartości 3.689.775.74 zł. w tym:

-nieruchomości gruntowych 4.873 m2
-budynków o powierzchni 10.393 m2

Pojazdy eksploatowane w KP PSP w Szamotułach – 10 sztuk, w tym:

  1. samochody gaśnicze - 3,
  2. samochody specjalne - 4,
  3. samochody operacyjno-komunikacyjne -2,
  4. samochody pomocnicze -1

  5.