Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

telefon alarmowy 998, 112

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Powiatowe Stanowisko Kierowania powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach realizuje zadania w zakresie zintegrowanego systemu działalności podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Działania polegają na:

koordynacji działań ratowniczych na terenie powiatu w związku z podjęciem działań przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
dysponentem sił i środków podmiotów ratowniczych na terenie powiatu jest komendant powiatowy lub upoważnieni dyżurni operacyjni powiatu,
wykonywaniu przedsięwzięć ratowniczych i organizacyjnych w porozumieniu z zespołami ratowniczymi przy staroście,
przyjmowaniu, rejestrowaniu i ewidencjonowaniu meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych oraz innych działań,
współdziałaniu z instytucjami w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
powiadomieniu przełożonych oraz władz o zagrożeniach występujących na terenie powiatu,
prowadzeniu i aktualizacji dokumentacji będącej na wyposażeniu stanowiska,
utrzymywania stałej łączności operacyjnej,
stanowienie bazy techniczno-informacyjnej właściwych terenowo zespołów ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Obsada Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Dyżurny Operacyjny Powiatu - asp.sztab. Kruszona Marcin
 Dyżurny Stanowiska Kierowania - mł. ogn. Łukasz Kawka
Dyżurny Operacyjny Powiatu - kpt. Wachnik Daniel
Dyżurny Operacyjny Powiatu - kpt. Bartosz Chałupka

Dyżurny Stanowiska Kierownia- asp. Hubert Krasiński
 

telefon alarmowy 998, 112