Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)            sekcja kontrolno-rozpoznawcza                                              -symbol - PZ;

2)            sekcja kwatermistrzowsko-techniczna                                   -symbol - PT;

3)            samodzielne stanowisko pracy ds.  finansów                      -symbol - PF;

4)            sekcja organizacyjno-kadrowa                                                 -symbol - PO;           

5)            wydział operacyjny                                                                     -symbol - PR;

5)            Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza                                             -symbol - PJRG.