Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

KOMENDA POWIATOWA PSP W SZAMOTUŁACH

 

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach  bryg. mgr Ireneusz Pers

 

oooP1090745.JPG

 

 Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach -st. kpt. mgr Arkadiusz Rakowski

 

zcakomendanta.JPG